Schrijven Redigeren Corrigeren Twentse taalproducties Producten Referenties Nieuws Contact

Redigeren

Uw tekst is inhoudelijk goed maar laat zich nog niet soepel lezen. Wij stroomlijnen de stijl, interpunctie en zinslengte. Leesvertragende woorden halen we eruit, net als onnodige herhalingen en inconsequenties in woordkeus en aanspreekvorm.