Schrijven Redigeren Corrigeren Twentse taalproducties Producten Referenties Nieuws Contact

Nieuws

20190618 Reconstructie Centrum misschien begin 2020

De reconstrcuctie van het Rijssense stadshart wordt misschien begin volgend jaar aangepakt. Dat zei wethouder Roland Cornelissen (CDA) op vragen van CU-fractievoorzitter Jan Berhoff. Volgens de wethouder wordt er volop aan gewerkt, "maar we lopen op tegen een belangrijke zaak: wij willen zelf aan de gang en ook de netwerkbeheerders, maar de planningen lopen uiteen. We proberen tot één planning te komen, ook met de Habi, om te voorkomen dat we het centrum vaker dan eens overhoop moeten halen, want ook het riool moet aangepakt worden. Ook de netwerkbeheerders zijn daar mee bezig, maar we zijn afhankelijk van derden. Verwachting is begin 2020, maar we zijn nog in gesprek."

------------------------------------------------------------------------------------------------------

20190616 Jeugdwerkvoorzitter legt vinger bij onbegrijpelijke gemeentelijke teksten

Voorzitter Dick Wolterink voorzitter van jeugdwerk de Fakkeldrager, legde dinsdagavond de vinger bij de ontbrekende begrijpelijkheid van de teksten van de gemeentelijke stukken. "We praten over een bezuiniging van 50.000 euro op het jeugdwerk. Ik heb moeite om er een lijn in te ontdekken. Je moet van goeden huize komen om dit allemaal te begrijpen. Ik snap het allemaal niet. De terminologie zou duidelijker kunnen. Het lijkt erop dat gelden die ergens beschikbaar komen elders weer worden besteed. Bezuinig niet op jeugdwerk want daar kan juist de winst behaald worden," aldus Wolterink.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20190618 COMMISSIELEDEN DEBATTEREN OVER BEZUINIGINGEN

Vele verenigingen in instellingen maakten dinsdagavond gebruik van het inspreekrecht. De Schaakclub, de Muziekschool, de instellingen Pand 11 en de Fakkeldrager voor jeugd- en jongerenwerk, de Molukse Stichting Teripang, allen legden de grote gevolgen op tafel van de gevolgen van de bezuinigingen. De bezuinigingen worden vooral veroorzaakt omdat er grote kosten worden gevreesd in het sociaal domein.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

20190611: HET WORDT STEEDS INGEWIKKELDER MET DE RV-TRIBUNE

Dat de RV-tribune op de gemeentelijke monumentenlijst staat wil nog niet zeggen dat de gemeente er dan ook verantwoordelijk voor is. Nu de historische tribune bijna dodelijk getroffen is door een omgewaaide boom, wil dat nog niet zeggen dat de gemeente dan moet bijspringen. De tribune blijft eigendom van RV omdat de kleedkamers eronder zitten, maar RV kan het behoud van de tribune niet betalen. Volgens een woordvoerder van de gemeente draagt de gemeente wel in zekere zin zorg voor het behoud van het aanzien van het stadsbeeld. Daarom staat de tribune ook op de gemeentelijke monumentenlijst. Het zou kunnen zijn dat dáár nog ergens een oplossing ligt. Op wat voor manier dat gestalte zou moeten krijgen... Ideeën zijn welkom.

20190608: WEEFFOUT IN HET OMGAAN MET GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

Als ergens in de gemeente een stukgrond anders wordt ingericht, lijkt het wel alsof het totaalplan in gedeeltes wordt behandeld. Het RV-voetbalveld aan de Wierdensestraat is daar een goed voorbeeld van. Het terrein staat al tientallen jaren op de nominatie voor woningbouw. Tientallen jaren geleden kon het nadenken dus al starten over wat er met de historische tribune aan de noordelijke invalsweg moet gebeuren. Nee dus. De kavels zijn intussen ingetekend, er liggen voorstellen over de ontsluitingsweg van de nieuwe wijk, maar wat er met de grote blikvanger gaat gebeuren weet niemand. Niemand voelt zich kennelijk ook verantwoordelijk voor het behoud van dit gemeentelijke monument. RV niet, want die kan het niet betalen. De gemeente vindt de tribune een verantwoordelijkheid van RV. Ook de ontwikkelaar produceert een oorverdovende stilte. Een beter moment voor de boom op het tribunedak lijkt er niet te zijn...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

20190608: RV TRIBUNE DOOR STORMSCHADE VOORGOED VERLOREN

De tribune van RV is hopeloos verloren. Door de storm is een forse boom op het dak gevallen wat een onherstelbare schade heeft veroorzaakt. Overigens was de tribune al eerder ten dode opgeschreven, want de gemeente heeft geen geld over voor dit gemeentelijke monument. Boze tongen beweren dat de boom heel veel problemen oplost, want RV heeft geen geld om de tribune mee te nemen naar het nieuwe sportveld, terwijl de gemeente en ontwikkelaar Ter Steege het schijbaar niet tot hun verantwoordelijkheden rekenen om de historische tribune te behouden. Ironisch genoeg is de omgewaaide boom eigendom van Dick ter Harmsel, oud-voorzitter van het Rijssens Museum, dé instantie die altijd dwars voor alle historisch waardevolle zaken gaat liggen.