Schrijven Twentaal Corrigeren Twentse taalproducties Producten Referenties Nieuws Contact

Nieuws

donderdag, 4. januari 2024 - 19:01 uur
Lös Veur nummer 2 met intrigerende verhalen en gedichten uit het oosten

Het blad Lös Veur, literair magazine uit het oosten, beleeft na twee jaar een nieuwe aflevering. Zaterdag 6 januari komt nummer 2 uit met bijdragen van Jan Poortman, Kees Jansen, Gerrit Kraa, Martin ter Denge, Chris Canter en vele anderen. De verhalen en gedichten zijn geschreven in het Nederlands, Twents en Nedersaksisch. Het enige criterium is kwaliteit.

Het blad is verkrijgbaar aan de balie van het Rijssens Museum, Kasteellaan 1 in Rijssen en kost € 6,95. Een abonnement kost 25 euro per jaar. Stuur een mail naar dannenberg@twenthetekst.nl en het komt voor elkaar.

zondag, 19. november 2023 - 11:47 uur
Oud-huisarts geeft burgemeester Van Houdt eerste boek

Burgemeester Jurgen van Houdt heeft het eerste exemplaar van het boek “Even op een bankje aan de Regge” gekregen uit handen van auteur oud-huisarts Jan Slofstra (83).

Slofstra schreef lange jaren veel non-fictie over de geschiedenis van Rijssen. Hij is de samensteller van het populaire Rijssense bijnamenboek “Woer ziej van”. Ook werkte hij mee aan de Canon van Rijssen en de succesvolle geschiedenisboeken Vensters op Rijssen deel 1 en 2. Ook zat in de redactie van het historisch magazine Havezate Kroniek.

BUNDEL
Enkele jaren geleden verliet hij de Kroniekredactie om zich bezig te houden met fictief werk. Uit alles wat hij in zijn leven aan gedichten en verhalen heeft geschreven, maakte hij samen met zijn vrouw Janneke, die ook voor de foto’s zorgde, een selectie voor de nu presenteerde bundel.

WOER ZIEJ VAN
Van Houdt kreeg ook het bijnamenboek “Woer ziej van”, om nog sneller bekend te raken met de stadhuisnamen en de bijnamen van de inwoners van de Reggestad.

Het boek van Slofstra ligt in de Rijssense boekhandel. Het telt bijna 200 bladzijden en kost € 21,50. Het boek is ook te koop bij de balie van het Rijssens Museum. Ook het bijnamenboek “Woer ziej van” is nog altijd verkrijgbaar.

vrijdag, 10. november 2023 - 16:05 uur
Quote 500

At leu oarns geheimzinnig oawer doot is ’t wal oawer het loon. Wat oew salaris is wordt eagenlijk nooit hardop ezegd. In een heel eankel geval weelt leu nog wal ’s ne indicatie geewn as: “Jea kiekt mer op internet, doar steet wal bruto op wat de lonen zeent.” Mer wat ‘r oonder een streep oawerblif, vertelt z’oe nit. Of ’t wordt met ne grappe of-edoan, zo van: “Joa bruto is ’t wal een mooi loon!” Of: “Bruto is nen heeln grootn hoond, mear netto is zon klean pinchertje.” En dan mear hopn det zonne ofleaidingsmanoeuvre het gesprek de aandere kaante op drok.

Ook doot de leu vaag oawer wat ze in de knippe kriengt as ze met ne gooldn haanddruk oet de zaak goat. Of at ze wordt vot-epromoveerd en dan ne mooie regeling kriegnt, dan heu’j nooit hoe mooi at dee regeling is. Joa globaal in proceanten: “Dan krie’k 90 proceant van ’t leste loon, noh dan kan’k der wal stapn.” Mer ook dan wier krie’j zeelden te heuren wa’t zo deftig het besteadboar inkommen het. In Riessen zegge viej dan: ’n aandermans beuks zeent duuster te leazen.

Mear heel aanders geet ’t alle joar at een niejn Quote 500 oetkoomp. Doar wordt vriej en fraank ekuijerd oawer het vermogen van Jan en alleman. En dan nit allene in det glossy blad de’j biej de Readshop köant kopen, mear ook de kraanten schriewt ‘r oawer. Mark Voortman steun zelfs met nen foto biej het verhaal oawer de riekste leu van Nederlaand en van Riessen. Zo geheimzinnig at alleman aaltied dut oawer zin eagen inkommen, zo openhartig skrif de Quote oawer al dee oondernemmers met dee fantastische spoarpötte. De miljoenen vleegnt oe um de oren. Mear het zeent allemoal ongecontroleerde bedragen, want de rieken zelf hebt um zukke publicaties nooit evroagn. Iej deankt toch zeker nit det Oarnd-Jan van Potje zeg: “Zet mer in de kraante de’k 175 miljoen hebbe.” Of Mark Voortman: “Joa det he’j good: 140 miljoen en gin dubje meender.” Het zeent ook mooie getallen, mear allemoal op groond van heel beperkt beschikboare ciefers oawer andelen- en bedrijfsverkopen. En dan nog…ook al zollen al dee getallen precies kloppen, wat dan? At dee rieken al det geeld zelf weelt hoolden, he’j der wat an a’j det ‘t weet. Nemt Gerard Sanderink: is edaald van nummer 88 noar 283. Det is nog aaltied fiks heuger as Mark Voortman. Mer wat maakt het oet: alleman weet det Sanderink oonderan of boawenan gewoon ginnen cent oetgef. Wat he’j dan an ne dikke knippe a’j der niks met doot? Doarumme: alns is betrekkelijk. Vuural ciefers en getallen zoonder een verhaal. Geeld maakt nit gelukkig. Det wordt wal vake ezegd duur leu dee der genog van hebt. Mear ik deanke det ’t zo is. Zol de kearl met 10 miljoen gelukkiger wean as de kearl met 9 miljoen? Weant toch wiezer!

Gerrit Dannenberg

dinsdag, 24. oktober 2023 - 00:51 uur
Gemeenteroadsverslaggewer

Oaver de grötte van sportverslagen zeent nooit gin klachten. Op moandagmoarn is het sportkatern van de kraante dikkerder as het gewone niejs. Vake oetgebreaide verslagen oawer wedstrieden woer ook al massa’s volk biej warren. Grote foto’s en lange verhalen. Ik probere dee artikeln wal te leazen, mear ’t eande haal ik nooit. Al dee möaite zal vaste lonen, aanders zollen ‘t de kraanten nit mear doon. Mear miskien geet ‘t net as met het leazen van bookrecensies of de kritieken van Angela de Jong: leazen um te weten of ’n aander der ook zo oawer dech.

Vuur de plaatselijke politiek is de verslaggeving in de kraanten een gepasseerd station. Burgers köant insprekken biej de plaatselijke politiek: in de commissies en in een gemeenteroad. Völle leu doot det ook. De vergaderingen wordt een joar tevuurten in-epland en a’j nit zelf noar ’t gemeentehoes köant, kö’j de vergadering teruggekieken op de website van de gemeente. En dan toch gin pers biej 9 van de 10 vergaderingen van de plaatselijke politiek. Nota bene oonze volksvertegenwoordigers. Plaatsgenoten. Ze loopt op de moarkt, op ’n Koerbeelt, in de weenkelstroate en in de koarke zit ze nöast oe. Iej köant ze zó an ’n jas trekken en wat influstern. En toch veendt ’t de kraanten het nit belangriek genog wat de dames en hearen op het gemeentehoes zegnt. Lewer brengt de kraanten zeikverhalen oawer zielige leu dee met de vingers tusken de dure kömmen biej de belasting. Of troanentrekkers oawer wichter dee nit mear an tabletten köant kommen vuur ne zeeldzame zeekte of ne onbetaalboare reaize noar Ruslaand munn maken vuur ne harsen-operatie den in Hollaand nog verböaden is. Allemoal dinge dee ’t echt heel slim zeent, mear woer ’t een oargelozen kraantenleazer gin harrel an veraandern kan.

De gemeenteroadsleden van de Hof van Twente hebt van alns probeerd, mear de verslaggewers van de Twentsche Courant Tubantia komt gewoon nit. Doarumme hebt ze zelf nen verslaggever an-esteeld den oawer de plaatselijke politiek schrif. Tubantia-redacteur Leo van Raaij oet Almelo schreef foele wöarde oawer. Hoofdredacteur Daan Bonenkamp probeerden ’t nog een betje recht te breajen. Van: joa Tubantia mut zelf ook in ‘t spegel kieken en nee, de politiek volge viej nit ook al is de kraante nog aaltied een waakhoond van de democratie. Noh vruit,…dan mos der dan toch mer nen verslaggewer schriewen oawer de roadsvergaderingen, mear den mag gin “politiek journalist” heten, mer “verslaggewer roadsvergaderingen”.

Kearl an gen eane! Een gemeenteroad van de Hof van Twente hef groot geliek. A’j der zit vuur de gemeenschap, mag de gemeenschap ook weten wa’j doar oetvret. At de gewone kraante doar met hen slatert, is nen ingehuurden verslaggewer tien keer better dan ne kraante vol zeik- en gölverhalen.

Gerrit Dannenberg

zaterdag, 14. oktober 2023 - 12:52 uur
Peunten en ciefers

De trainers van de jeugdteams biej ’n voetbal leart de möage zoonder peuntentelling te voetbaln. De universiteiten schaft het slagen met cum laude of. Dàt is de tied van rechtevoort: alns wat ook mear ’n klean betje boawen het meejveeld oetstek, mut dreks glad worden emaakt.

Ik zir biej miejzelf eens noa-egoan hoe’k dat as wich ondergoan hebbe. Met voetbaln zat ik nooit biej de besten. Ik kon wal hard lopen, mear det is netuurlijk nog gin voetbaln. Folkert Veelten oet Eanter kon machtig voetbaln, mear hard lopen dee-r hee nooit. Zukke dinge he’j van oezelf heel gaauw duur; iej hebt vlot genog duur da’j ginnen voetballer zeent. Kan miej neet herinnern de’k doar ooit troanen um eloaten hebbe. Gevolg: ik zir gewoon nit biej een voetbal egoan en dàt was in het belang van iederene dee wál kon voetbaln.

Met visken gong ’t miej trouwns net zo. Wal’s probeerd, mer ik heb nog ooit enen vis an ’n hoakn esloan. Ik zir dus gewoon gin lid ewörden van de visclub. En ook hier geeldt: ik heb dàt nooit slim eveunden en ook dàt was in het belang van alle echte hengelsportleefhebbers. Ik mur wál zeng det ze oons in ’t hoes aaltied wál learden ummegoan met dinge dee’j nit good konn. Doar wordn viej nooit op of-erekkend, want – zeaden ze – der blif nog genog oawer wa’j wál köant doon. Noadeanken en relativeren. Alns in zin verhoolding zeen. Alns is jums betrekkelijk.

Ook ciefers en getaln. Wat is non ne 8 zoonder extra oetleg der biej. Of ne 10? Wee dee 10 met twee vingers in neuze haalt is vuur miej niks mear as ene den met völle knoojn marteln ne zeuwne biej mekoar zweet. A’j doar rekkening met hooldt, is der niks verkeerds an studeanten dee cum laude slaagnt.

Iej hoownt oe met ne zesse niks meender te veulen, vuural nit a’j doarnöast volop de ruumte hebt enömmen um van het studeantenleaven te genieten. Ik kan oe wal verteln de’k lewer nen hoesdokter hebbe met mensenkennis en geveul, dan as nen dokter den ’t alle meanselijke kwoalen mét de latiense naams in 3 minuten op kan zeggen. Nit degenne den ’t beste schaken kan is automatisch nen grootmeaster. Het is altied ne optelsomme van factoren dee ’t oe een top loat bereiken. Alns is betrekkelijk. En a’w doar mekoar met leart ummegoan, mangt de peuntentelling en het competitie-element biej ’t jeugdvoetbal bliewen en magnt studeanten ook met lof bliewen slagen.

Peuntentelling biej vermageringsdieetn mutten ze wál dreks ofschaffen. Dàt woarkt nit, want nen slagroomtaartn is mear 6 peunten.

Gerrit Dannenberg

Oudere bijdragen

Aanmelden