Schrijven Twentaal Corrigeren Twentse taalproducties Producten Referenties Nieuws Contact

Nieuws

zaterdag, 14. oktober 2023 - 12:52 uur
Peunten en ciefers

De trainers van de jeugdteams biej n voetbal leart de möage zoonder peuntentelling te voetbaln. De universiteiten schaft het slagen met cum laude of. Dàt is de tied van rechtevoort: alns wat ook mear n klean betje boawen het meejveeld oetstek, mut dreks glad worden emaakt.

Ik zir biej miejzelf eens noa-egoan hoek dat as wich ondergoan hebbe. Met voetbaln zat ik nooit biej de besten. Ik kon wal hard lopen, mear det is netuurlijk nog gin voetbaln. Folkert Veelten oet Eanter kon machtig voetbaln, mear hard lopen dee-r hee nooit. Zukke dinge hej van oezelf heel gaauw duur; iej hebt vlot genog duur daj ginnen voetballer zeent. Kan miej neet herinnern dek doar ooit troanen um eloaten hebbe. Gevolg: ik zir gewoon nit biej een voetbal egoan en dàt was in het belang van iederene dee wál kon voetbaln.

Met visken gong t miej trouwns net zo. Wals probeerd, mer ik heb nog ooit enen vis an n hoakn esloan. Ik zir dus gewoon gin lid ewörden van de visclub. En ook hier geeldt: ik heb dàt nooit slim eveunden en ook dàt was in het belang van alle echte hengelsportleefhebbers. Ik mur wál zeng det ze oons in t hoes aaltied wál learden ummegoan met dinge deej nit good konn. Doar wordn viej nooit op of-erekkend, want zeaden ze der blif nog genog oawer waj wál köant doon. Noadeanken en relativeren. Alns in zin verhoolding zeen. Alns is jums betrekkelijk.

Ook ciefers en getaln. Wat is non ne 8 zoonder extra oetleg der biej. Of ne 10? Wee dee 10 met twee vingers in neuze haalt is vuur miej niks mear as ene den met völle knoojn marteln ne zeuwne biej mekoar zweet. Aj doar rekkening met hooldt, is der niks verkeerds an studeanten dee cum laude slaagnt.

Iej hoownt oe met ne zesse niks meender te veulen, vuural nit aj doarnöast volop de ruumte hebt enömmen um van het studeantenleaven te genieten. Ik kan oe wal verteln dek lewer nen hoesdokter hebbe met mensenkennis en geveul, dan as nen dokter den t alle meanselijke kwoalen mét de latiense naams in 3 minuten op kan zeggen. Nit degenne den t beste schaken kan is automatisch nen grootmeaster. Het is altied ne optelsomme van factoren dee t oe een top loat bereiken. Alns is betrekkelijk. En aw doar mekoar met leart ummegoan, mangt de peuntentelling en het competitie-element biej t jeugdvoetbal bliewen en magnt studeanten ook met lof bliewen slagen.

Peuntentelling biej vermageringsdieetn mutten ze wál dreks ofschaffen. Dàt woarkt nit, want nen slagroomtaartn is mear 6 peunten.

Gerrit Dannenberg

zondag, 14. mei 2023 - 11:26 uur
Whiskyclub Goor rond kampvuur met streektaalverhalen

Zaterdagavond 13 mei hield de Goorse Usquebaugh Society een whiskyproeverij rond het kampvuur bij de scouting aan de Stoevelaarsweg 2A. Vier soorten whisky proeven, ambachtelijke hapjes en goede gesprekken werden gecombineerd met Twentse verhalen. Een perfecte combinatie. De whiskyclub van Geerhard ten Berge doet dit al sinds 2009 en met groot succes.

donderdag, 11. mei 2023 - 07:40 uur
De oude mannen

Ik kwam twee oude mannen tegen
met dunne halzen en met haperende voet.
Ik zag de hitte op hun maagre schouders wegen,
zij liepen krom, maar met hun hoofden opgeheven,
zoo ingespannen en verwonderd als een zuigling doet,
ik zag hun bleeke onderlippen beven,
zij keken zacht en zinneloos en goed.

Het waren oude kinderen geworden
op weg naar huis, maar waar geen moeder wacht,
eerst blinkenden, maar nu verdorden
en stromplend naar hun laatste nacht.
En plots begon het heele park te beven,
boomen en blaadren golfden in een warme vloed
van tranen, die binnen mijn oogen bleven,
wijl men om het bestaan niet weenen moet.


M. Vasalis (1909-1998)

maandag, 1. mei 2023 - 07:36 uur
Richard de Mos

In Riessen kan voetbalclub SV Excelsior 31 never en nooit zoonder steun van het zakenleawen. Ze koopt oaweral deure spöllers vuur de hoofdmacht met het grote geeld van de oondernemmers. Ook Hockeyclub HCHR in Hoolten hef royale geeldscheters, net as SV Rijssen. Kreejt ginnen haan noar. Gebuurt in alle openheaid: op de websites en langs het veeld köj in sukela-letters leazen wee de kapitaalverstrekkers zeent. En het geet nit um klean-beer, want an de club-accommodaties mankeert niks an. Noa de wedstrieden spölt de oondernemmers doar geane de doarde helfte en aaltied met weenst.

Der zeent dreks nog völle mear verbaanden te leggen. In Riessen dut t CDA en de CU altied heel vreandelijke dinge vuur Excelsior; dee hebt doar nen hoop kiezers zitten. In Hoolten is de VVD heel geane HCHR ter wille. De PvdA Groen Links dut geane wat vuur Pand 11. Is det verkeerd? Ik geleuwe der niks van. Zeker neet aj der nit geheimzinnig oawer doot. Nen timmerman hef nooit gebrek an spiekers; mear gin meanske zal hardop zeggen dete gapt.

Een poar wekke terugge heb ik alles wat Richard de Mos in n Haag ten laste is elegd duur een vergrootglas eleazen. Umdak stoomp verwoonderd was op watvukke groonden het Openboar Ministerie der met gangs is egoan, wol ik doar toen al wat oawer schrieven. Ik wazze slim verontwaardigd. Aj nen ex-PVVer op n bek weelt loaten goan, prima, mear doot het dan wal met klachten dee t hoolt sniedt. Ik wazze het hele geval al n betje vergetten, mear kortens köm het bericht dat n rechter De Mos hef vriej-esprökken. Dät gef toch wier niej vertrouwen in de onafhaankelijkheaid en t gezoond verstaand van de Nederlaandse rechters.

Meineed, vaalsheaid in geschriftealn deksel worden De Mos verwetn. En ik weet wal, zo gaauw at de geeldbreefkes wappert mut zelfs Inez Weski stewig in de schone stoan. Mear De Mos mag dan nen schoolmeaster wean, mear heelmoals gek zeent dee duur n regel neet. Hee jach in nen gewonen auto en woont in een heel gewoon hoes. At oondernemmers de club weelt sponsoren en aw doar neet stiekem oawer doot, wat wi-j dan nog mear? Alleman weet zeker seends Lubach dat de Boer Burger Beweging ne vrachtwage geeld en biejstand hef ekregen van de grote mengvoederindustrieën. Loat geworden.

As ze in Den Haag ruggegroat hebt, haalt ze De Mos gaaw wier in t College en goat ze dreks verdan woer ze toen eblewen zeent. Mer ik weet nit of dat in de polletiek zo logisch woarkt

Gerrit Dannenberg

zaterdag, 15. april 2023 - 14:07 uur
Twentehoes sterft na 15 jaar vechten tragische dood

Het Twentehoes - centrum voor streektaal, cultuur en geschiedenis - sterft binnenkort een tragische dood. De hoop van Twentse streektaalbeweging was gevestigd op de nieuw te vormen Overijsselacademie. Maar het bestuur van de Overijsselacademie vindt het onnodig om voor Twente een apart filiaal te maken waar beroepskrachten en vrijwilligers overdag bereikbaar zijn.

Het bestuur van de Overijsselacademie heeft besloten om het hoofdkantoor te vestigen in Zwolle. De Twentse bestuursleden Thea Kroese en Gerrit Dannenberg kunnen zich hier niet in vinden en hebben het bestuur verlaten.

Binnenkort neemt de overbodig geworden Klankbordgroep Twentehoes en het bestuur van de Stichting Twentaal een besluit over de officiële opheffing van het Twentehoes en eventuele toekomstplannen.

Nieuwere bijdragen  Oudere bijdragen

Aanmelden